Vision och värdegrund

Foto: Mostphotos

Utö skola är den lilla skolan med de stora möjligheterna - Här arbetar vi för att eleverna ska nå så långt som möjligt samtidigt som de får lära sig att visa respekt för varandra.

Vi strävar efter hög måluppfyllelse

Vi vill att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina individuella förutsättningar. Vi strävar efter att alla elever ska vara stolta över sina insatser i skola och vi bygger en kultur där det är positivt att studera.

Vi gör stora satsningar på individuella åtgärder för elever i behov av stöd och elever i behov av extra utmaningar. Vi arbetar offensivt med individuella handlingsplaner i klassrummet.

Alla känner alla i den lilla skolan. Vi arbetar aktivt för att alla ska känna och visa respekt för varandra och att skolan ska vara en trygg arbetsplats och att alla elever ska känna glädje inför att vara i skolan.

Senast uppdaterad: 11 september 2018