Trygghet och hälsa

Trygghet, studiero och inflytande är avgörande för elevernas resultat. Utö skola arbetar aktivt med likabehandling för att alla ska trivas.

På Skärgårdsskolorna ska vi aktivt arbeta för att främja likabehandling och en trygg skola på alla nivåer, från förskoleklass till ledning oavsett om det gäller elever eller vuxna. Vi arbetar för att alla elever utifrån sina förutsättningar ska få rätt stöd.

Mentorer och arbetslag har stöd av elevhälsoteam och trygghetsteam i sitt arbete.

Senast uppdaterad: 3 september 2018