Kontakta oss

Foto: Olof Holdar

Vid eventuella frågor och funderingar finner ni oss på nedanstående telefonnummer och mejl.

Du som är förälder och har barn på Utö skola och vill komma i kontakt med oss på skolan når personalen via skolplattformen Schoolsoft. Du som ännu inte är förälder med barn på Utö skola och vill komma i kontakt med oss se uppgifter nedan.

Kontakt

Utö skola
08-606 51 11

Utö fritids
80-606 51 15

Tf. Rektor
Lisa Sahlstedt
08-606 51 02
lisa.sahlstedt@haninge.se

Tf. Bitr. rektor
Annika Thordevall
08-606 51 05
annika.thordevall@haninge.se

Intendent
Annika Lindh
08-606 51 27
070-555 64 54
annika.lindh@haninge.se

Skoladministratör/Expeditionen (Placerad på Dalarö)
Mån-Fre 7:45-14:30
Rebecca Silverbiörk
08-606 51 50
rebecca.silverbjork@haninge.se

Skolsköterska (finns på Dalarö skola, åker ut regelbundet) 
Agneta Lewerth 
08-606 51 06 
agneta.lewerth@haninge.se

Studie- och yrkesvägledare
Malin Edman
08-606 84 48
072-506 09 50
malin.edman@haninge.se

Skolkurator
Karolina Wendelius  
karolona.wendelius@haninge.se

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt och inte kan komma till skolan

Som vårdnadshavare ska du anmäla frånvaro till skolan före klockan 8.00 samma dag som ditt barn blir borta. Du kan meddela flera dagars frånvaro på en gång om du redan vet att det blir så. Du kan också meddela en dag i taget om frånvarolängden är osäker. Däremot är det viktigt att vi vet när ditt barn är borta och när ditt barn kommer åter till skolan.

Frånvaroanmälan görs på vår lärplattform Schoolsoft. Om vi inte får en frånvaroanmälan och ditt barn inte kommer till skolan kommer vi att ringa dig för att höra om ditt barn är hemma. Det är en säkerhetsrutin för oss som arbetar på skolan så att vi vet var ditt barn är.

Sjuk- och frånvaroanmälan (Schoolsoft - login krävs)

Ledighetsansökan av olika slag

  • Om ditt barn behöver vara ledig från skolan.
  • Om ditt barn behöver vara ledig från skolan för att t.ex gå till tandläkaren eller läkare anmäler du det på Schoolsoft.
  • Om ditt barn behöver ledigt av någon annan anledning behöver du/ni fylla i en ledighetsansökan.

Det gör du på blankett för ledighetsansökan.

Ledigt från skolan får man på grund av särskilda skäl och maximalt i tio dagar under ett läsår.

Skolan är viktig, därför är vi restriktiva med att bevilja ledighet. Under vissa perioder som t.ex tider för nationella prov är det svårt att få ledigt.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021