Så här jobbar vi

Foto: Olof Holdar

På Utö arbetar vi för varje barns skolutveckling – att var och en ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Här är vi också ett med naturen. Året runt tar vi del i vad den har att erbjuda.

Vi strävar efter hög måluppfyllelse – att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina individuella förutsättningar. Vi odlar en kultur där det är positivt att studera. Alla elever får lära sig att visa respekt för varandra, skola ska vara en trygg studie- och arbetsplats.

Naturen och havet är en naturlig del av vår verklighet och marinbiologi är ett genomgående tema. Vi utnyttjar naturen på många sätt. På sommaren simmar vi och paddlar i havet. Vi cyklar runt ön och besöker de vackra vita stränderna på östkusten.

Vi gör exkursioner ute i skogen och vid havet. Utö är vida känt för sin geologiska mångfald – något som visar också sig i vår undervisning.

Senast uppdaterad: 3 september 2018