Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Förskoleklass

Foto: Sonia Hernandez Foto: Sonia Hernandez

Här börjar resan i grundskolan för Ditt barn! I förskoleklassen lägger vi stor vikt vid att skapa en trygg grupp som vågar, vill och trivs tillsammans. Det är ett år då ditt barn får möjlighet att lära känna skolan, sina nya kamrater och oss pedagoger.

I vår undervisning som ofta sker i samarbete med förskolan är lek, rörelse, skapande och utforskande viktiga inslag. Leken är en betydelsefull del i vår verksamhet då stimuleras fantasi, rollspel och bearbetning av barnens upplevelser. Här övar vi även sociala regler såsom samspel, turtagande och ömsesidighet. Leken genomsyrar allt som händer i förskoleklassen, lärandet ska vara lustfyllt.

I förskoleklassen lägger vi grunden för matematik- och svenskinlärning genom att väcka nyfikenheten för kunskap. För att stärka barnets språkliga medvetenhet arbetar vi mycket med Bornholmsmodellen . Vi arbetar även mycket med bokstavsljud och vart i ett ord vi hör ett specifikt bokstavsljud. I matematiken får barnen träna geometriska former, antal, storlek med mera.

Vi är mycket utomhus i naturen, lär vi oss mycket om miljön, årstidernas växlingar och vår närmiljö genom att uppleva skog och natur i vårt område på Utö.
Grunden för hela skolgången läggs här i förskoleklassen, att bli mött av glada och trygga barn varje morgon är en fantastisk känsla för oss pedagoger.

Kontakt för den här sidan: utoskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 december 2018