Elevhälsoteam

Foto: Mostphotos

Elevhälsoteamet är en stödfunktion till lärarna i deras arbete med elevernas måluppfyllelse.

I elevhälsteamet ingår rektor, biträdande rektor, specialpedagoger, skolsköterska, kurator, psykolog och skolläkare.

Utifrån resultat, närvaro och direktkontakt med elever eller mentors uppdrag tas ärenden upp i elevhälsoteamet.

Senast uppdaterad: 3 september 2018