Skolmiljö

Foto: Olof Holdar

Utö skola har den lilla skolans charm samtidigt som den rymmer alla faciliteter som behövs. Hos oss får eleverna undervisning med den rätta knycken!

Lärare och elever känner varandra väl och det är en fin gemenskap på skolan. På vintern spolar vi is på basketplanen vilket uppskattas av eleverna. Skoldelen i byggnaden rymmer tre klassrum, ett bibliotek, tre grupprum, slöjdsal och idrottssal med klättervägg.

Att skolan är så liten gör att vi kan vara väldigt flexibla. Både elever och personal arbetar med stor frihet och med stort ansvar.

Senast uppdaterad: 3 september 2018