Om skolan

Foto: Olof Holdar

På Utö skola arbetar eleverna i åldersblandade grupper kring olika teman byggda på läroplanens kunskapskrav och centrala innehåll.

Marinbiologi, hållbar utveckling och friluftsliv är centrala delar av undervisningen. Skolans vackra omgivningar och blandade åldrar bidrar till hög trivsel.

Alla elever årskurs F–9 har tillgång till fritidshemmet som ligger i anslutning till skolan.

I lokalerna finns även förskola.

Senast uppdaterad: 3 september 2018