Fritidsverksamhet

Flickor hänger upp och ned. Foto: Mostphotos

Fritidshem med mångfald skapar glädje och lust till lek. Vårt fritidshem erbjuder många inomhus- och utomhusaktiviteter, och vår idrottshall är särskilt uppskattad bland barnen.

På fritidshemmet går nästan alla elever i årskurs F–3. Det är öppet för alla till och med årskurs 6.

Verksamheten följer upp och kompletterar undervisningen under skoldagen och syftar till att ge eleverna en meningsfull fritid och ett meningsfullt lärande. Fritidshemmets medarbetare arbetar i nära samverkan med skolans lärare.

På fritidshemmet erbjuds en mångfald av inomhus- och utomhusaktiviteter. Fritidshemmet har tillgång till idrottshall och utnyttjar de natursköna omgivningarna för uteaktiviteter under alla årstider. På vintern kan elever åka skridskor på skolgården.

Senast uppdaterad: 3 september 2018