Organisation och ledning

Skolan tillhör området Skärgårdsskolorna som leds av rektor och biträdande rektor. I vår organisation ingår även Utö förskola som ligger i nära anslutning till skolan.

Vi har ett bra samarbete mellan förskolan och skolan vilket ger en smidig övergång från förskola till förskoleklass. Expeditionen för skärgårdens skolor är belägen på Dalarö skola.

Ledning

  • Tf. Rektor Lisa Sahlstedt
  • Varje klass har en mentor. 

Under ledningen finns elevhälsoteam och trygghetsteam som stöd för mentorerna.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022