Välja grundskola

Foto: Mostphotos

Om du är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Haninge kommun ska du göra ett aktivt skolval till förskoleklass och till årskurs 7. Det är obligatoriskt med förskoleklass från sex års ålder. Är du nyinflyttad eller vill byta skola mitt under terminen ska du fylla i en ansökan till utbildningsförvaltningen.

Om du är nyinflyttad eller vill byta skola

Om du är nyinflyttad i Haninge kommun och vill söka till kommunal grundskola ska du ansöka via följande e-tjänst: 

Ansökan till kommunal grundskola i Haninge (för dig som inte redan har en placering i kommunen)

Om du vill byta kommunal grundskola ska du ansöka via följande e-tjänst:

Inloggning för hantering av ditt barns skolplacering

Ordinarie skolvalsperiod är i februari varje år

Valet av kommunal skola sker i februari varje år. I början av året skickar kommunen ut information om hur du väljer skola. Valet görs via en särskild e-tjänst. Det slutgiltiga beslutet skickas ut till dig/er som vårdnadshavare under april månad. 

Varje barn har en grundplacering på en kommunal skola. Grundplaceringen syns när du loggat in på e-tjänsten för skolvalet.

Här kan du se du vilket upptagningsområde som du tillhör 

De ljusgröna linjerna och texten visar förskoleklass till årskurs 6 och de mörkgröna linjerna och texten visar på årskurs 7 till 9.

Klicka i kartan och använd ctrl + scrolla för att zooma in och ut i kartan. 

Du ska alltid göra ett aktivt skolval

Du måste registrera ditt val av skola oavsett om du väljer den skola där ditt barn har sin grundplacering eller annan kommunal eller fristående skola i eller utanför Haninge. Observera att du kan endast välja skola - inte klass, grupp eller lärare.

Båda vårdnadshavarna ska godkänna skolvalet

Båda vårdnadshavarna måste godkänna valet för att det ska vara giltigt. 

Om ni väljer annan kommunal skola

Om du väljer en annan kommunal skola i Haninge än den där barnet har sin grundplacering är det rektorn på den valda skolan som beslutar om eleven kan erbjudas plats. Det kan hända att en skola inte kan ta emot alla sökande på grund av utrymmesskäl.

I samband med skolvalet placerar kommunen i första hand de barn vilkas vårdnadshavare väljer den skola där barnet har sin grundplacering. Om du som vårdnadshavare väljer en annan kommunal skola i Haninge gäller placering enligt följande prioritetsordning;

  1. För förskoleklass: Om barnet har syskon som går i den sökta skolan.
  2. Närhet till den sökta skolan (men utanför upptagningsområdet). Det är den faktiska gångvägen som avses, inte fågelvägen.

Om du väljer friskola

Om du väljer en friskola i eller utanför Haninge kommun ska du ansöka direkt hos den skolan eftersom de har eget kösystem. Det är den mottagande skolan som beslutar om ditt barn kan erbjudas plats.

Om du väljer kommunal skola i annan kommun

Om ditt barn vill ha plats i en kommunal skola utanför Haninge ska du ansöka direkt hos den skolan. Det är den mottagande skolan som beslutar om ditt barn kan erbjudas plats.

Observera att Haninge kommun inte ansvarar för antagningen till friskolor eller skolor i andra kommuner!


Modersmålsundervisning

Elever som talar annat språk än svenska som modersmål och där modersmålet är det dagliga språket i hemmet har rätt till modersmålsundervisning.

Läs mer om modermålsundervisningen


Skolskjuts

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts på grund av avstånd, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annat särskilt skäl.

En elev som går i en annan skola än sin grundplaceringsskola har begränsade möjligheter till skolskjuts. Eleven kan beviljas skolskjuts om den har rätt till skolkjuts till grundplaceringsskolan. Ett villkor är att resorna inte innebär merkostnader för kommunen jämfört med vad som gällt till grundplaceringsskolan.

Läs mer om skolskjuts


Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas bara om kommunen har laglig grund. Inom kommunen är en vanligt förekommande laglig grund att personuppgifterna måste behandlas för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse samt i myndighetsutövning. 

Läs mer om hur Haninge kommun behandlar personuppgifter

Senast uppdaterad: 6 juni 2018